NES proVision

Het menselijk lichaamsveld (human body-field) is een complex, gestructureerd netwerk van velden die het gehele fysieke lichaam omvatten en aan de basis liggen van de gehele fysiologie.