UW PRIVACY  

Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). U leest hierover in de algemene voorwaarden.

Uw persoonsgegeven worden vastgelegd voor:

 • dossier voering van de behandeling
 • voor administratieve taken
 • het factureren van geleverde diensten aan cliënt,
 • factuur  van consult, om bij uw zorgverzekeraar kunt declareren
 • indien gewenst kan ik u aanmelden als klant bij een supplementen leverancier.
 • het bijhouden van een debiteurenadministratie;
 • het voeren van een financiële administratie;
 • het voldoen aan de eisen van belastingdienst;

De informatie die ik nodig heb is:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’ de prestatiecode
 • uw zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer
 • Ik heb de taak om uw identiteit te controleren, maar ik mag niet uw BSN nummer vastleggen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

– de digitale informatie is beveiligd met een firewall, wachtwoord en actuele virusscan programma’s.

– Ik hulp krijg van een ICT deskundige om tijdig updates binnen te halen voor beveiliging.

– ik beheer zelf het boekhoud programma/ factuurprogramma.

Toelichting:

– op mijn website www.hennydejong.nl wordt geen persoonlijke informatie  opgeslagen.

– een back up van de digitale informatie ligt in afgesloten kast opgeborgen.

– papieren informatie ligt in een afgesloten kast opgeslagen

– ik maak gebruik van beveiligde digitale vragenlijsten; daarvoor ben ik aangesloten bij de  CellCare HRM groep, dit bedrijf werkt conform de  VGA wetgeving.  Voor het gebruik van deze dienst is het alleen noodzakelijk dat ik uw N.A.W. geboorte datum en E-mail gegevens vastleg.       Met CellCare HRM is een verwerkingsovereenkomst gesloten, alle vragenlijsten en lab. uitslagen zijn met hoge veiligheidseisen omgeven. Zoals een beveiliging van netwerkverbindingen via de technologie Transport Layer Security (TLS) en encryptie(versleuteling)

-Wilt u er ook zelf er zorg voor dragen, dat uw  medische gegevens niet in de openbaarheid komen, stuur mij geen medische gegevens via E-mail of  WhatsApp. Breng ze mee bij een consult of stuur ze per post.

-Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Wilt u er ook zelf zorg voor dragen, dat uw  medische gegevens niet in de openbaarheid komen, stuur mij geen medische gegevens via E-mail of  WhatsApp. Breng ze mee bij een consult of stuur ze per post.

Uw rechten

U heeft het recht om aan mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na
ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens.
Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te
verwijderen. Het verzoek om verwijderen is ook bekend als het Recht op vergetelheid; Uw dossier
moet ik vernietigen als u daarom vraagt, dat doe ik graag omdat ik dan gevrijwaard ben van een 20 jarige bewaarplicht. U kunt het zelf krijgen en bewaren. Zo blijft er geen info hangen waar het geen nut meer heeft. Ik raad u aan om dit te doen, het is in ons beider belang. U heeft zelf uw medische informatie en niemand anders kan erbij.

Als er 3 maanden geen contact meer is tussen de therapeut en de client, komt de behandelovereenkomst al te vervangen, d.w.z. de doelstellingen zijn niet meer actueel en representatief voor de therapie. Tenzij anders afgesproken.

Cookiebeleid

Functionele cookies

Functionele cookies plaatsen we als dat nodig is en zijn nodig om de website goed te
laten werken. Deze cookies hebben geen impact op je privacy en worden anoniem
ingezet. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de beheerder ingelogd kan blijven op de
website.

Analytische cookies

Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak
onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we
welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De
statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen.