UW PRIVACY  

Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  Daarnaast is het voor een goede behandeling  noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat  gegevens die noodzakelijk zijn voor administratieve taken en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

De administratieve gegevens die ik nodig heb voor ;

 • het factureren van geleverde diensten aan cliënten, welke ook is de nota die u bij uw zorgverzekeraar kunt declareren;
 • indien gewenst kan ik u aanmelden als klant bij een supplementen leverancier.
 • het bijhouden van een debiteurenadministratie;
 • het voeren van een financiële administratie;
 • het voldoen aan de eisen van belastingdienst;

De informatie die ik nodig heb is:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’ de prestatiecode
 • uw zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer
 • Ik heb de taak om uw identiteit te controleren, maar ik mag niet uw BSN nummer vastleggen.

 

Ook worden in het dossier gezondheidsgegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, van u zelf heb verkregen zoals de ingevulde vragenlijsten. Of gegevens die ik na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts de uitslagen van laboratorium en of specialist.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

– de digitale informatie is beveiligd met een firewall, wachtwoord en actuele virusscan programma’s. Ik hulp krijg van een ICT deskundige die niet de medische dossiers inziet.

Hij / zij kan zorgen voor het technisch onderhouden van de website;

het technisch onderhouden van het cliëntregistratieprogramma;

het technisch onderhoud van een factuurprogramma.

Toelichting:

– de ICT medewerker heeft geheimhoudingsplicht voor zijn werkzaamheden.

– op mijn website www.hennydejong.nl wordt geen persoonlijke informatie    opgeslagen.

– een back up van de digitale informatie ligt in afgesloten kast opgeborgen.

– papieren informatie ligt in een afgesloten kast opgeslagen

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de medische gegevens in uw dossier.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik van collegiale waarneming tijdens mijn afwezigheid/vakantie.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun taak kunnen de volgende personen, zonder toestemming van de cliënt, inzage hebben in de gegevens van de cliënt:

 • De Inspecteur voor de Gezondheidszorg, om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening te inspecteren.
 • Klachten commissie

 

Om u digitale vragenlijsten te kunnen laten invullen en verwerkt te retourneren, maak ik gebruik van de diensten van CellCare HRM, dit bedrijf werkt conform de VGA wetgeving.  Voor het gebruik van deze dienst is het alleen noodzakelijk dat ik uw N.A.W. geboorte datum en E-mail gegevens vastleg.

Met CellCare HRM is een verwerkingsovereenkomst gesloten, alle vragenlijsten en lab. uitslagen zijn met hoge veiligheidseisen omgeven. Zoals een beveiliging van netwerkverbindingen via de technologie Transport Layer Security (TLS) en encryptie(versleuteling)

 

Wilt u er ook zelf er zorg voor dragen, dat uw  medische gegevens niet in de openbaarheid komen, stuur mij geen medische gegevens via E-mail of  WhatsApp.

Breng ze mee bij een consult of stuur ze per post.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Alle gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard, tenzij u een schriftelijk verzoek tot mij richt om deze te vernietigen.

U heeft altijd recht op inzage in uw dossier, alsmede het recht op afschrift , aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van gegevens.

Voor jongeren onder de 16 jaar geldt dat ik de toestemming voor behandeling van de beide ouders moet vragen.