UW PRIVACY  

Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). U leest hierover in de algemene voorwaarden.

Uw persoonsgegeven worden vastgelegd voor:

 • dossier voering van de behandeling
 • voor administratieve taken
 • het factureren van geleverde diensten aan cliënt,
 • factuur  van consult, om bij uw zorgverzekeraar kunt declareren
 • indien gewenst kan ik u aanmelden als klant bij een supplementen leverancier.
 • het bijhouden van een debiteurenadministratie;
 • het voeren van een financiële administratie;
 • het voldoen aan de eisen van belastingdienst;

De informatie die ik nodig heb is:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’ de prestatiecode
 • uw zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer
 • Ik heb de taak om uw identiteit te controleren, maar ik mag niet uw BSN nummer vastleggen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

– de digitale informatie is beveiligd met een firewall, wachtwoord en actuele virusscan programma’s.

– Ik hulp krijg van een ICT deskundige om tijdig updates binnen te halen voor beveiliging.

– ik beheer zelf het boekhoud programma/ factuurprogramma.

Toelichting:

– op mijn website www.hennydejong.nl wordt geen persoonlijke informatie  opgeslagen.

– een back up van de digitale informatie ligt in afgesloten kast opgeborgen.

– papieren informatie ligt in een afgesloten kast opgeslagen

– ik maak gebruik van beveiligde digitale vragenlijsten; daarvoor ben ik aangesloten bij de  CellCare HRM groep, dit bedrijf werkt conform de  VGA wetgeving.  Voor het gebruik van deze dienst is het alleen noodzakelijk dat ik uw N.A.W. geboorte datum en E-mail gegevens vastleg.       Met CellCare HRM is een verwerkingsovereenkomst gesloten, alle vragenlijsten en lab. uitslagen zijn met hoge veiligheidseisen omgeven. Zoals een beveiliging van netwerkverbindingen via de technologie Transport Layer Security (TLS) en encryptie(versleuteling)

-Wilt u er ook zelf er zorg voor dragen, dat uw  medische gegevens niet in de openbaarheid komen, stuur mij geen medische gegevens via E-mail of  WhatsApp. Breng ze mee bij een consult of stuur ze per post.

-Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.