Water is van levensbelang.

Water is van levensbelang

De actualiteit van vandaag de dag is dat wij een tekort aan neerslag van regenwater en toevoer van zoet water via de grote rivieren hebben. Het is in juli 2019 al droger dan vorig jaar. Ook Het waterschap slaat alarm, door de droogte dreigt de oogst tegen te vallen. Waterleidingsbedrijven slaan alarm maar om een andere reden, de zuiverheid van ons drinkwater is in gevaar.
Volgens het RIVM belandt er ieder jaar minstens 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater. Negentig procent van deze medicijnresten komen via huishoudens het milieu in. Bijvoorbeeld door urine en ontlasting. Maar ook doordat mensen medicijnen die zij niet meer innemen door de wc spoelen. Deze medicijn stoffen kunnen schadelijk zijn voor de natuur.
Waterbedrijf Vitens bericht dat erin het water dat zij oppompen uit de grond (grondwater) soms hele lage concentraties medicijnresten bevat. Dit grondwater is vaak goed beschermd door de kleilagen. Bij oppervlaktewater is dat anders. Zo zien we in grote rivieren zoals de Rijn een toename van stoffen als röntgencontrastmiddelen. Deze worden in relatief hoge concentraties toegediend aan patiënten en worden op een later moment weer uitgescheiden via de ontlasting. De rioolafvalwaterzuivering is onvoldoende ingericht om deze stoffen te zuiveren, waardoor ze in het oppervlaktewater terecht komen. Vanuit ecologisch oogpunt is dit ongewenst, omdat de impact van deze stoffen op de natuur vaak onvoldoende bekend is. Wel weten we dat door bepaalde medicijnen gedragsverandering kunnen optreden bij vissen. Ook zijn er gevallen bekend van weefselschade aan nieren en kieuwen. Bepaalde estrogene stoffen kunnen zelfs zorgen voor feminisatie (geslachtsverandering) bij vissen. We lopen het risico dat het grondwater verder vervuild raakt met geneesmiddelen, tot een niveau waarop we niet meer kunnen garanderen dat we goedkoop drinkwater leveren van absolute topkwaliteit. Dat kan meerdere effecten hebben. Het vertrouwen in drinkwater wordt aangetast en daarnaast moeten we gaan investeren in geavanceerde technologie om het water te zuiveren. Uiteindelijk worden deze kosten doorberekend in de drinkwaterprijs.
Feiten en cijfers over medicijnresten
• 89% van de mensen heeft medicijnen in huis.
• 50% van de mensen levert overgebleven medicijnen niet in bij de apotheek.
• 90% van de medicijnresten komt via huishoudens het milieu in.
• Slechts 10% van de mensen weten dat medicijnresten in drinkwaterbronnen terecht kan komen.
• Elk jaar belandt minstens 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater
• Dit is ruim acht keer zoveel als de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die in het water terecht komt (17.000 kilo).
• Er zijn ongeveer 200 soorten geneesmiddelen aangetoond in Nederlands oppervlaktewater, waaronder bijvoorbeeld antibiotica, pijnstillers en cholesterolverlagers.
• Wat je ongemerkt binnenkrijgt via drinkwater, is ongeveer 1000 keer minder dan wat patiënten bewust innemen bij het slikken van medicijnen.
Hierop kun jij je afvragen wat voor water komt eruit mijn kraan? Kijk bij uw waterleverancier wat voor water er geleverd wordt is het grondwater of oppervlakte water.
Nu wij weten dat de waterleveranciers toegeven dat er kleine hoeveelheden ongewenste stoffen in het water zitten, is het tijd om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen voor wel zuiver water. En daarbij ook onze verantwoordelijkheid nemen voor het verminderen van de vervuiling.
Wat kunnen we zelf doen?
Overweeg bij medicijn gebruik, een natuurlijk supplement als alternatief. Natuurlijke middelen passen bij onze bio-fysiologie. Wij zijn er niet op ingesteld om synthetische middelen te verwerken. Ook het milieu niet. Spoel medicijnresten niet door het toilet maar lever het in bij de apotheek.
Gebruik zelf geen schadelijke bestrijdingsmiddelen, uw straatje kunt u ook schoonhouden van onkruid met natuurlijke middelen, bijvoorbeeld azijn en een brander. U kunt plagen bestrijden met bijvoorbeeld spiritus en groene zeep. Er is veel bekend over de schadelijke effecten van glyfosaat, wat in Roundup het actieve bestanddeel is. U krijgt glyfosaat binnen als hiermee bespoten groenten en fruit eet. Glyfosaat verandert de samenstelling van uw darmbacteriën in ongunstige zin, waardoor u meer kans heeft op ziekten.
Overweeg om zelf uw drinkwater te gaan zuiveren, het zijn niet alleen medicijn resten maar ook insecticiden, pesticiden van de landbouw en afvalstoffen uit de chemie. Ook vanuit de lucht komende vervuiling van industrie en verkeer, zware metalen, deeltjes rubber van de autobanden en dergelijke.
EDC staat voor endocrien disrupting compound; dit zijn hormoon verstorende stoffen. Ook die zitten in ons drinkwater en eten. Door het gebruik van de anticonceptie zijn er veel oestrogenen in het water terecht gekomen, wat tot geslachtsverandering bij vissen kan leiden. Ook voor u is het onwenselijk om via drinkwater hormonen en op hormoon verstorende stoffen binnen te krijgen. Het zijn niet alleen medicijnen ook in de weekmakers van plastics zit het. Nano deeltjes plastic, zijn zo klein, die zijn niet met een zeef te vangen door het waterleidingsbedrijf. Voorkom dat plastic gaat zwerven en in de natuur terecht komt en als nano plastic in ons drinkwater komt. Helaas worden er door sommige bedrijven nano plastics in crèmes verwerkt, ook zo kan het direct in uw lichaam binnen komen. Lees het etiket van cosmetica, kijk als er flalaten en bisfonol en nano plastics in zijn verwerkt, koop deze ECD niet..

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.